Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją: HOMO ECONOMICUS: DYSKURS O EKONOMICZNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA,  POD RED. O.LESZCZAKA, WYD. UJK, KIELCE 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją: HOMO ECONOMICUS: DYSKURS O EKONOMICZNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA,  POD RED. O.LESZCZAaKA, WYD. UJK, KIELCE 2020. [link]

Monografia zbiorowa powstała jako pokłosie Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” (działającego od 2008 roku). Prace badawcze Projektu mają cykliczny charakter i co roku są poświęcone określonym problemom interdyscyplinarnym. Przedstawiana pozycja podejmuje problematykę  wartości ekonomicznych współczesnego człowieka. Wartości ekonomiczne są rozumiane jako wszystko to, co wynika z zaspokojenia potrzeb dobrobytu i dobrostanu człowieka, włącznie z pracą, jej warunkami, efektami,  relacjami międzyludzkimi itd.

Udział w tegorocznym cyklu badawczym wzięła młodzież akademicka oraz naukowcy z polskich, ukraińskich i rosyjskich uniwersytetów. Monografia jest swoistym dialogiem między młodymi, początkującymi  uczonymi a ich starszymi kolegami i mentorami. Większość tematów  poruszonych w pracach młodych naukowców była omawiana w ramach kilku konferencji, które odbywały się w formie zdalnej w 2020 roku.

Redakcja i autorzy monografii wyrażają wdzięczność Centrum Nauki i  Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie finansowe  Projektu.<< Powrót

Skip to content