Zawiłości z nazwiskiem Czubówna

Jeśli to nie jest tajemnica i jeśli to nie przeszkadza pani Czubównej, proszę o podanie nazwiska jej ojca. Czy odejście od nazwiska ojca wymagało procedury zmiany nazwiska w Urzędzie SC ? Jakie nazwisko ma w dowodzie osobistym? Jak nazywa się jej syn, jeśli ma syna?
Papurzyński

Odpowiedź PJ:

Ponieważ "nie wiadomo", o kogo konkretnie chodzi, objaśnię kwestię nieco ogólniej. Po pierwsze nazwisko Czubówna to dawniejsza, nieoficjalna forma nazwiska Czub (takie nazwisko nosił ojciec). Przyrostek -ówna wskazywał na to, że jej nosicielka miała być panną (nazwisko żony przyjmowało formę Czubowa). Dlaczego nieoficjalna forma? Zasadniczo nazwisko z przyrostkiem -ówna nie występowało w dokumentach, ale w codziennej komunikacji. Stąd syn winien nosić nazwisko Czub (jeżeli oczywiście zaistniały odpowiednie ku temu wskazania). Czasami z różnych względów nosicielka nazwiska Czubówna / Czubowa tak silnie się z nim wiązała, że stawało się ono powszechnie używane. Niektóre z kobiet tak się na przykład podpisywały na swoich publikacjach. Jednak w dowodzie powinno być napisane Czub, chyba że doszło do zmiany nazwiska rodowego lub wystąpiły inne prawne okoliczności.
Na koniec jeszcze jedna kwestia – odmiana tytułowego nazwiska. Należy je odmieniać według deklinacji rzeczownikowej, a więc: pani Czubówny, pani Czubównie, z panią Czubówną itd.

 Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content