Zażalenie na odmowną reklamację

Dzień dobry,

mam problem ze zrozumieniem sensu zdania, jego budowa jest taka, iż prowadzi  do dwuznacznej interpretacji. Gdyby zastosowano inny szyk lub inną interpunkcję byłoby ono bardziej  zrozumiałe.

Cytuję (dokładna interpunkcja):

"W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji lub rozpatrzenia Reklamacji niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do XXX o ponowne rozpatrzenie Reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację".

Czy można to zdanie rozumieć w sposób: a) 'ponowne rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na Reklamację' lub b) 'w ciągu 14 dni (od daty otrzymania reklamacji) klient ma prawo złożyć  wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji'.

Gdyby to zdanie brzmiało: "W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji [...] w terminie 14 dni od daty  otrzymania odpowiedzi na Reklamację Klient może zwrócić się do XXX o ponowne rozpatrzenie Reklamacji", byłoby bardziej czytelne.

Odpowiedzi jestem ciekaw ze względu na wątpliwości.

Dziękuję za pomoc – Radek

Odpowiedź PJ:

Przy interpretacji tego zdania należy z największym prawdopodobieństwem przyjąć, że nadawca daje klientowi prawo zażądania ponownego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od negatywnej odpowiedzi na pierwszą. Klient musi, rzecz jasna, takie żądanie jakoś zgłosić (tego nie określono). Potem dopiero nastąpi rozpatrzenie takiego swoistego zażalenia. Słuszna jest zatem interpretacja b). Oczywiście cytowany tekst, jak to bywa w pismach formułowanych językiem urzędowym, jest nieco zagmatwany, pojawiają się w nim różne usterki, m.in. interpunkcyjna i ortograficzna. Warto dodać, że wersja tekstu sformułowana przez Pana jest nieco lepsza.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content