Zdanie twierdzące – twierdzenie

Witam serdecznie,

mam na imię Adrian i jestem nauczycielem języka angielskiego.
Mam następujące pytanie: na stronach internetowych (m. in. Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz w podręcznikach do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej przy wyjaśnianiu gramatyki terminy takie jak: zdanie twierdzące, zdanie przeczące i zdanie pytające używane są zamiennie z terminami twierdzenie, przeczenie i pytanie. Czy jest to błąd?
Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź PJ:

W dużym uproszczeniu: można zastępować podane terminy złożone pojedynczymi rzeczownikami, zwłaszcza w języku mówionym. Taki zabieg stosuje się właśnie przede wszystkim przy omawianiu kwestii gramatycznych dotyczących języka angielskiego.
Faktem jest natomiast, że nie każde twierdzenie czy pytanie musi być zdaniem, może być np. wypowiedzeniem bez osobowej formy czasownika. Także niejednoznaczna jest kwestia użycia rzeczownika przeczenie, które odnosi się do innych jednostek gramatycznych.
W związku m.in. z tymi kwestiami zalecałbym stosowanie wyrażeń złożonych typu zdanie przeczące wtedy, gdy jednowyrazowy zastępnik może być niejednoznaczny.
Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content