Zmarła Profesor Alina Kowalczykowa (1936-2022)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odeszła prof. Alina Kowalczykowa (1936-2022), profesor historii literatury polskiej, autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W swoich pracach zajmowała się głównie zagadnieniami romantyzmu.

Pogrzeb prof. Aliny Kowalczykowej odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 12.00 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie (grób rodziny Lorentzów).
***
Warto wspomnieć, że Pani Profesor od roku 1973 do 1982 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (w Instytucie Filologii Polskiej). W 1982 usunięta dyscyplinarnie ze względów politycznych.
***
"Profesor Alina Kowalczykowa wniosła nieoceniony wkład w rozwój polskiego literaturoznawstwa.
To między innymi jej prace stanowią fundament współczesnych badań nad romantyzmem: trzykrotnie wznawiany Słownik literatury polskiej XIX wieku (współredagowany z prof. Józefem Bachórzem), znakomite syntezy epoki (np. Romantyzm. Nowe spojrzenie, Warszawa 2008), antologie „idei programowych” oraz „manifestów romantyzmu” (Manifesty romantyzmu 1790–1830, Warszawa 1977; Idee programowe romantyków polskich. Antologia, Wrocław 1991), prace o romantycznym pejzażu i romantycznej Warszawie (Warszawa romantyczna, Warszawa 1987), studia o Juliuszu Słowackim (Słowacki, Warszawa 1994), pionierskie rozprawy o romantycznym teatrze (Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997).
Nie jest możliwe profesjonalne zajmowanie się również literaturą dwudziestolecia międzywojennego bez znajomości książek Aliny Kowalczykowej o twórczości Antoniego Słonimskiego (Liryki Słonimskiego 1918–1935, Warszawa 1967), romantycznych tradycjach w tej epoce (Zabawy skamandrytów. Antologia, Warszawa 1992), bez korzystania z opracowanych przez Profesor Kowalczykową edycji źródłowych (m.in. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. 1918–1939, Warszawa 1978; Aleksander Wat, Korespondencja, T.1-2,Warszawa 2005)".
Za: ŻYCIORYS PROFESOR ALINY KOWALCZYKOWEJ, w: Profesor Alina Kowalczykowa. Doktor Honoris Causa. Uniwerstytet w Białymstoku, Bialystok, 11.04.2018.
***
Zdjęcie: Profesor Alina Kowalczykowa, Rybna, 2016 rok.
Fot. Jolanta Zygmunt-Wiezik


<< Powrót

Skip to content