Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Alicji Trukszyn

Kielce, 12.02.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 3.03.2020 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 253 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej                                                              

Mgr Alicji Trukszyn

Studium kulturowo-językowe wybranych obrzędów przejścia
(na przykładzie wsi okolic Łyśca)

Promotor:
Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Recenzenci:
Prof. dr hab. Halina Pelc  - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Elżbieta Szot - Radziszewska prof. PŚk - Politechnika Świętokrzyska

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

 https://bip.ujk.edu.pl/mgr_alicja_trukszyn.html<< Powrót

Skip to content