Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 26.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Olgi Ziopai

pt.:Strategie adaptacji literatury w widowiskach tanecznych

Promotor:

dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Biliński Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Janusz Pasterski prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_olga_ziopaja.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92089313735?pwd=L3FyMWZkODNKREdVUGd6Y1dZbklTZz09

Meeting ID: 920 8931 3735

Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  1. przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  2. kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  1. imienne konto poczty elektronicznej,
  2. aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa
dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce<< Powrót

Skip to content