Podobnie jak w większości uczelni studiowanie filologii obcych łączy się z uzyskaniem umiejętności zawodowych. Zgodnie z programem studiów zarówno na studiach I, jak i II stopnia odbywa się praktykę zawodową. W zależności od specjalizacji praktyka ta może odbywać się w różnego rodzaju firmach, instytucjach państwowych lub prywatnych, np. biurach tłumaczeń, biurach podróży, hotelach. Osoby pracujące zawodowo, odbywające staże lub pracujące ramach wolontariatu, których praca związana jest z kierunkiem i specjalnością studiów, mogą mieć zaliczoną praktykę na podstawie umowy o pracę lub innego dokumentu, poświadczającego wykonanie danej pracy. Praktykę zawodową można odbywać do końca studiów, niemniej jednak lepiej przeznaczyć na jej odbycie czas, gdy nie ma zajęć dydaktycznych, np. okres wakacyjny między przedostatnim a ostatnim rokiem studiów.

Co należy zrobić?
Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć do opiekuna praktyk zawodowych (dla Filologii angielskiej - dr Beata Domagała; dla Filologii germańskiej i Lingwistyki stosowanej - mgr Ewa Dziewięcka) w dwóch egzemplarzach umowę - porozumienie w sprawie praktyk. Znajduje się ona na stronie Uniwersytetu  http://praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/ pod nazwą "Porozumienie - zawodowe". Porozumienie to powinno być wypełnione, co oznacza, że na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki trzeba znać jej dokładny czas i miejsce. Porozumienie nie musi być przez nikogo podpisane. Dostarczenie porozumienia w terminie jest warunkiem zaliczenia praktyki. Po ukończeniu praktyki należy dostarczyć dziennik praktyk (może być wydruk w formacie Word na stronie A4 np. w tabeli) oraz ocenę podpisaną przez pracodawcę (dokument dostępny na stronie http://praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/ pod nazwą karta informacyjna - praktyka zawodowa).

Ważne!
Studenci udający się na praktykę KONIECZNIE powinni posiadać dwa rodzaje ubezpieczeń:
1.Od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
2.Od odpowiedzialności cywilnej (OC) uwzględniające odbywanie praktyk studenckich.

1. Wzór porozumienia - praktyka zawodowa w zakładzie pracy
2. Wzór porozumienia - praktyka zawodowa zagraniczna
3. Wzór porozumienia - praktyka zawodowa zagraniczna - wersja po angielsku
4. Wzór porozumienia - praktyka zawodowa zagraniczna - wersja po rosyjsku
5. Wzór porozumienia - praktyka zawodowa zagraniczna - wersja po niemiecku
6. Wzór karty informacyjnej z przebiegu praktyki zawodowej
7. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu
8. Wzór zaświadczenia o odbytym stażu, wolontariacie

(powyższe odnośniki do wzorów druków pobierane są bezpośrednio ze strony: https://praktyki.ujk.edu.pl/pliki-do-pobrania/ ). Jeżeli którykolwiek z nich nie działa proszę przejść do podanego tutaj odnośnika źródłowego)

Jak wypełnić porozumienie odnośnie praktyk zawodowych (aktualizacja z dn. 13.05.2021 r.) :

Pobierz tutaj -> (DOCX, 30KB)

Regulamin praktyk zawodowych :

Pobierz tutaj -> (DOCX, 15KB)<< Powrót

Pozostałe treści z bieżącej kategorii

    Skip to content