REKRUTACJA 2021/2022: Edytorstwo klasyczne i cyfrowe

Ruszamy z naborem na nowy kierunek: edytorstwo klasyczne i cyfrowe!
Miło nam poinformować, że dostaliśmy wreszcie z Ministerstwa  wszystkie niezbędne zgody na uruchomienie od roku akademickiego 2021/2022 studiów na kierunku: edytorstwo klasyczne i cyfrowe.
Będą to studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Ważne terminy:

  • rejestracja od 2021-08-31 do 2021-09-15,
  • ogłoszenie wyników 2021-09-17,
  • składanie dokumentów od 2021-09-18 do 2021-09-24.

Rejestrować można się pod tym linkiem:
https://rekrutacja.ujk.edu.pl/wyszukiwarka.php?page=0&aktualne=0&id_wydzialu=75&id_kierunku=75&stacjonarne=1&id_typu_studiow=3
***
Kierunek EDYTORSTWO KLASYCZNE I CYFROWE (studia II stopnia) na Wydziale Humanistycznym UJK w Kielcach umożliwia studentowi:
- zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy edytora i redaktora, zwłaszcza wiedzy teoretycznej w zakresie edytorstwa naukowego i cyfrowego,
- opanowanie elementów współczesnej wiedzy o tekstologii i krytyce tekstu,
- poznanie metod tekstologicznych i specyfiki edycji naukowych,
- wykształcenie umiejętności badawczych w zakresie edytorstwa naukowego,
- nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej redakcji różnych typów tekstów (naukowych, beletrystycznych, użytkowych),
- przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek,
- wykształcenie umiejętności korzystania z profesjonalnych programów do edycji tekstu, przygotowania tekstu do druku, projektowania książki zgodnie z zasadami nowoczesnej typografii i sztuki edytorskiej, projektowania okładki, plakatu, zaproszenia, ulotki promocyjnej.
 W ramach studiów można zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe, np. odbywając praktykę studencką w Wydawnictwie UJK lub wydawnictwach współpracujących z UJK (m.in. w zakresie redakcji i korekty tekstów, składu i łamania publikacji, promocji i dystrybucji publikacji), organizując spotkania promocyjne i spotkania autorskie, realizując audycje telewizyjne i radiowe, budując strony internetowe wydawnictw lub strony promujące działalność edytorską, kształtując wizerunek internetowy wydawnictwa itd.
Studia edytorskie przygotowują do pracy w wydawnictwach (naukowych i komercyjnych), w redakcjach portali internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, a także do samodzielnego prowadzenia działalności zawodowej (przygotowanie tekstów do edycji). Absolwent może podjąć pracę jako edytor, redaktor i korektor tekstów, edytor tekstów literackich, projektant książek, okładek i materiałów promocyjnych, kreator wizerunku firmy (specjalista ds. promocji, specjalista ds. public relations), redaktor gazet, książek, czasopism, portali internetowych.
Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Wydziału Humanistycznego UJK: Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Instytutu Historii i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (zajęcia związane z edycją tekstu naukowego, komunikacją w nowych mediach), Wydziału Sztuki UJK (projektowanie graficzne książki i materiałów promocyjnych, design stron internetowych), Wydawnictwa UJK, a także praktycy związani z działalnością wydawniczą, copywritingiem i kreowaniem wizerunku.

Photo by Brano Hudak; https://freeimages.com<< Powrót

Skip to content