XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM


XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
(15 –20 marca 2021 r.)

 JĘZYK I KULTURA


Logo Tydzień Kultury Języka Informacja o dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury Logo UJK

>> Promocja wydarzeń (link)<<


Ogólna idea Projektu

Motyw przewodni projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych)  możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności, są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa
w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Tegoroczna idea Projektu:

Udział dzieci i młodzieży (oraz wszystkich zainteresowanych) w przedsięwzięciu realizowanym w formie ponadregionalnej debaty naukowej (seminaria, wykłady, panele dyskusyjne) nad stanem współczesnego języka młodzieżowego i wpływem młodomowy na język ogólnopolski oraz na kulturę współczesną. Młodzież weźmie udział w obserwacji młodomowy oraz zaprezentuje wyniki prowadzonych badań w wybranej przez siebie formie (młodzieżowe konferencje, prezentacje, konkursy, warsztaty, dyskusje, miniprojekty, turnieje, slamy i inne). Zgromadzony w ten sposób materiał językowy będzie stanowił podstawę do opracowania haseł w ramach Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w wersji online lub hybrydowej w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.

Cele ogólne Projektu:

 • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,
 • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej,
 • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Tegoroczne cele Projektu:

 • przegląd najmłodszej polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej i propagowanie kultury języka ojczystego,
 • wszechstronna analiza młodzieżowej awangardy językowej jako świadectwa zmian nie tylko językowych, ale także społeczno-kulturowych;
 • włączenie młodzieży do aktywności naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Adresaci Projektu:

Uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką (poniżej instytucje zaangażowane w ubiegłym roku):

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Kieleckie Centrum Kultury,
 • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
 • Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Ośrodek Kultury „Ziemowit", Filia D.K. „Zameczek”,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
 • Muzeum Zabawek i Zabawy,
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
 • Muzeum Historii Kielc,
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
 • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach i Gminna
 • Biblioteka Publiczna w Masłowie,
 • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
 • Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego.

W Projekcie uczestniczy około trzydziestu szkół z całego regionu.

Świętokrzyskie szkoły aktywnie biorą udział w projekcie. Istnieją dwie możliwości uczestnictwa szkół w projekcie:

 • Pierwsza możliwość. Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy lub powiatu i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej w społeczności lokalnej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia (link aktywny 1)
  i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Propozycje tych szkół znajdą się w Programie Głównym Projektu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 marca 2021 r.

 • Druga możliwość. Szkoły, które organizują przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce (dla swoich uczniów), proszone są
  o wypełnienie zgłoszenia (link aktywny 2) i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Ich propozycje znajdą się w zakładce dobre praktyki projektu TKJ. Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 marca 2021 r.

Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILiJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

Pełny program Tygodnia ukaże się na początku marca 2021 r.

 


Patronat honorowy


Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Logo Logo KTN Logo TMJP Logo Adam Jarubas

Patronat medialny


Logo Echo Dnia Logo TVP3 KielceLogo MeloradioLogo Gazeta Wyborcza Logo Radio Kielce