XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
(15 –20 marca 2021 r.)

 JĘZYK I KULTURA


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nartodowego i Sportu

 


Ogólna idea Projektu

Motyw przewodni projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych)  możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności, są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Tegoroczna idea Projektu:

Udział dzieci i młodzieży (oraz wszystkich zainteresowanych) w przedsięwzięciu realizowanym w formie ponadregionalnej debaty naukowej (seminaria, wykłady, panele dyskusyjne) nad stanem współczesnego języka młodzieżowego i wpływem młodomowy na język ogólnopolski oraz na kulturę współczesną. Młodzież weźmie udział w obserwacji młodomowy oraz zaprezentuje wyniki prowadzonych badań w wybranej przez siebie formie (młodzieżowe konferencje, prezentacje, konkursy, warsztaty, dyskusje, miniprojekty, turnieje, slamy i inne). Zgromadzony w ten sposób materiał językowy będzie stanowił podstawę do opracowania haseł w ramach Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w wersji online lub hybrydowej w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.

Cele ogólne Projektu:

 • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,
 • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej,
 • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Tegoroczne cele Projektu:

 • przegląd najmłodszej polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej i propagowanie kultury języka ojczystego,
 • wszechstronna analiza młodzieżowej awangardy językowej jako świadectwa zmian nie tylko językowych, ale także społeczno-kulturowych;
 • włączenie młodzieży do aktywności naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Adresaci Projektu:

Uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
 • Kieleckie Centrum Kultury,
 • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Ośrodek Kultury „Ziemowit", Filia D.K. „Zameczek”,
 • Muzeum Zabawek i Zabawy,
 • Muzeum Historii Kielc,
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
 • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie,
 • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
 • Fundacja im. Jerzego Zaremby,
 • Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego,
 • Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersyteckie Centrum Mediów UJK.

W Projekcie uczestniczy ponad trzydzieści szkół z całego regionu.

Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILiJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050


Instytucje tworzące ProjektPatronat honorowyPatronat medialny


Patronat medialny (loga instytucji)
<< Powrót

Skip to content