XXXI TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(13 –18 marca 2023 r.)

JĘZYK I KULTURA

 


Logo TKJ

 

 


Ogólna idea XXXI TKJ:

Motyw przewodni projektu: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła (Wisława Szymborska)

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa
w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Cele ogólne naszego projektu:

 • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,
 • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej,
 • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Tegoroczna idea XXXI TKJ:

XXXI edycja projektu Tydzień Kultury Języka skupia uwagę na szeroko pojętej sztuce czytania. Noblistka Wisława Szymborska stwierdziła, że Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Czytanie umożliwia stawianie pytań, gdyż Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Dzięki ich stawianiu i poszukiwaniu na nie odpowiedzi rozwijamy się w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Tak kształtowane kompetencje czytelnicze na ogół doprowadzają nas do wniosku, że Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu i uświadamiają, że Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.

Opanowanie umiejętności czytania zależy od procesów dekodowania i rozumienia. Dekodowanie, czyli opanowanie techniki czytania, umożliwia rozumienie znaczeń zawartych bezpośrednio w tekście, a w dalszej kolejności ich interpretację (rozumienie dosłowne, przenośne, krytyczne i twórcze).

Zachęcamy, aby tę umiejętność kształtować na podstawie tekstów i dokonań wybitnych postaci uznanych przez Sejm i Senat RP za Patronów 2023 roku. Wśród nich znajdują się, m.in. Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer. Rok 2023 to także rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Wyrażamy przekonanie, że tegoroczny Tydzień Kultury Języka, ukazując przyjemność czytania i zwracając szczególną uwagę na kulturę i poprawność języka ojczystego, zachęci szkoły, placówki i instytucje kultury do zorganizowania wielu inicjatyw i przedsięwzięć rozwijających kompetencje czytelnicze i językowe.

Tegoroczne cele projektu:

 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zgodnie z zaleceniami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • przypomnienie wybitnych postaci uznanych w roku 2023 przez Sejm i Senat RP za Patronów oraz ich dokonań w obszarze historii, kultury i języka polskiego;
 • zorganizowanie debat i dyskusji dotyczących procesu czytania, czytelnictwa (w tym hipertekstowego), roli bibliotek itp.;
 • uruchomienie dyskursu na temat korzyści wynikających z czytania ze zrozumieniem dla czytelników w różnym wieku.

Adresaci:

Uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

 • Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Kieleckie Centrum Kultury,
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego,
 • Muzeum Historii Kielc,
 • Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach,
 • Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
 • Miejska Biblioteka Publiczna.

W TKJ uczestniczy sześćdziesiąt szkół z całego regionu.

Zasady uczestnictwa szkół w projekcie

 • Pierwsza możliwość. Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy lub powiatu i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej w społeczności lokalnej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia
  i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Propozycje tych szkół znajdą się w „Programie Głównym XXXI TKJ”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2023 r.

 • Druga możliwość. Szkoły, które organizują przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce (dla swoich uczniów), proszone są
  o wypełnienie zgłoszenia (link aktywny 2) i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com
Propozycje szkół znajdują się w zakładkach: „Dobre Praktyki XXXI TKJ” i "Program Główny XXXI TKJ".

Koordynator XXXI TKJ: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILiJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

 


Instytucje tworzące projektPatronat honorowyPatronat medialny


Patronat medialny TKJ<< Powrót

Skip to content