Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr Barbary Maj-Malinowskiej

Kielce, dnia 7.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 21.03.2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

mgr Barbary Maj-Malinowskiej

(Nie)grzeczność w akademickiej komunikacji elektronicznej

 

Promotor:

  • Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dr hab. Kazimierz Sikora prof. UJ Uniwersytet Jagielloński

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_barbara_maj-malinowska.html

Całość ogłoszenia w formacie pdf

 << Powrót

Skip to content