Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr Justyny Kasperek

Kielce, 8.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 22.06.2022 r. o godz. 14:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Justyny Kasperek
W kadrach. Monografia twórczości literackiej Grzegorza Wróblewskiego

Promotor:

  • Dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Marian Kisiel - Uniwersytet Śląski
  • Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Dr hab. Elżbieta Mazur prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.uik.edu.pl/mgr iustyna kasperek.html

Całość ogłoszenia w wersji pdf


SEKCJA NAUKI WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 17, 25 - 406 Kielce, tel. 41 349 71 06, 41 349 69 98
<< Powrót

Skip to content