Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Justyny Szajnowskiej-Borkowskiej

OGŁOSZENIE

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 11. 12. 2023 r. o godz. 11.00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Justyny Szajnowskiej-Borkowskiej

Dyskursy katolicki i prawosławny w kontekście wybranych problemów bioetycznych
na materiale polskich i rosyjskich mediów internetowych

Promotor:

  • Dr hab. Irina Rolak prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Ewa Komorowska - Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. Joanna Szadura prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dr hab. Marek Marszałek prof. UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_justyna_szajnowska-borkowska.html<< Powrót

Skip to content