Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Łukasza Tofila

Kielce, dnia 9.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 25.03.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Łukasza Tofila

Twórczość Andrzeja Lenartowskiego. Próba monografii

 

Promotor:

  • Dr hab. Krzysztof Jaworski  prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:            

  • Dr hab. Andrzej Borkowski prof. UPH Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Dr hab. Ewa Górecka prof. UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dr hab. Zenon Ożóg prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_lukasz_tofil.html<< Powrót

Skip to content