Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Marty Kwaśniewskiej

Kielce, 05.09. 2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE  ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Dyrekcja Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 28.09.2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Kwaśniewskiej

Metafory konceptualne dotyczące (zmiany) klimatu w polskim i amerykańskim dyskursie prasowym

Conceptual Metaphors of Climate (Change) in Polish and American Press Discourse

 

Promotor:  Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy: Dr Shala Barczewska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Dorota Filar prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec prof. UG – Uniwersytet Gdański

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są udostępnione na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_marta_kwasniewska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do spotkania publicznego :

https://zoom.us/j/99186390334?pwd=ZXdGWEFEelBZMGFMZFRTb29RcGVzdz09

Identyfikator spotkania: 991 8639 0334
Kod dostępu: 634167

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

1). przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,

2). kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

3). imienne konto poczty elektronicznej,

4). aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Dyrekcja Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 17,
25-406 Kielce<< Powrót

Skip to content