Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Marzeny Samojlik-Podolskiej

Kielce, 26.10.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

          Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 09.11.2023 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

Mgr Marzeny Samojlik-Podolskiej

Doświadczenie auto/bio/geo/graficzne w twórczości Joanny Bator

 

Promotor:

  • Dr hab. Janusz Detka prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Dr hab. Ewa Górecka prof. UKW  – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dr hab. Ewa Kołodziejczyk prof. IBL PAN  -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_marzena_samojlik-podolska.html<< Powrót

Skip to content