Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Patrycji Kubichy

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 23.11.2023 r. o godz. 13:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Patrycji Kubichy

A Pragmatic Analysis of the Content and Language in British and German Brexit Speeches in the Context of Relevance Theory

(Analiza pragmatyczna treści i języka brytyjskich i niemieckich przemówień na temat brexitu w kontekście teorii relewancji)

 

Promotor:

Dr hab. Hans Giessen prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

Dr Łukasz Stolarski  - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

Dr hab.  Ireneusz Kida prof. UŚ-  Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Przemysław Łozowski prof. UMCS – Uniwersytet  Marii Curie – Skłodowskiej

Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR– Uniwersytet Rzeszowski

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_patrycja_kubicha.html<< Powrót

Skip to content