ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 15.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Marty Zmyślnej

pt.:  Koncept w twórczości polskich poetek przełomu XX i XXI wieku

(Szymborska, Kozioł, Lipska)

 Promotor:

  • dr hab. Janusz Detka prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Spólna prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu
  • dr hab. Paweł Tański  prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_marta_zmyslna.html
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81576887977?pwd=V2l3OFk4RVV2OFRYSndJOXZPZDdrUT09
Meeting ID: 815 7688 7977
Passcode: obrona
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.
Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

 
W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce<< Powrót

Skip to content