ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, dn. 5.06.2020 r.
 
ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ
 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Ostrowskiej
pt.: Składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego reportażu.
Promotor:
prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
dr hab. Małgorzata Rybka prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_katarzyna_ostrowska.html
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie jawnej części obrad Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.
Link do spotkania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93649211760
Meeting ID: 936 4921 1760
Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.
Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

 
Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
 
Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
 
 
 << Powrót

Skip to content