Zawiadomienie o publicznej obronie w formie zdalnej mgr Pauliny Bednarskiej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, dn. 18.09.2020 r.
ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Pauliny Bednarskiej
pt.: Wypowiedzi precedensowe w rosyjskim dyskursie potocznym
(analiza funkcjonalno-pragmatyczna)
[ros. Прецедентные высказывания в русском обыденном дискурсе
(функционально-прагматический анализ)] Promotor:
dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Recenzenci:
dr hab. Marek Gabriel Marszałek prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
Uniwersytet Gdański
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_paulina_bednarska.html
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98273611307?pwd=Rko3eXV1ekZzYXpxQWd4K3hoQTEzdz09
Meeting ID: 982 7361 1307
Passcode: obrona
------------------------------------------------------------------------------------------------
Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.
Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce<< Powrót

Skip to content