Filologia Polska I stopień (karty przedmiotów)


Karty przedmiotów
(Kierunek: Filologia Polska - studia I stopnia)


Typ plikuPlikData modyfikacjiRozmiar pliku

Ścieżka
karty pedagogiczne    

docx
GHJP - FP I 14:22 02/26/202123.7k

doc
GOJP - FP I 13:32 02/26/2021127k

doc
HLP międzywojnie - FP I 14:10 02/26/2021153.5k

doc
HLP pozytywizm, Młoda Polska - FP I 14:17 02/26/2021164k

doc
HLP romantyzm - FP I 14:35 02/26/2021147k

doc
HLP staropolska - FP I 09:43 03/01/2021123.5k

doc
adaptacje filmowe literatury polskiej - FP I 11:08 01/30/2021129.5k

doc
adiustacja i korekta - FP I 12:26 02/26/2021148.5k

doc
adiustacja językowo-stylistyczna tekstu - FP I 12:30 02/26/2021167.5k

doc
alalia z metodyką postępowania - FP I 12:44 02/26/2021151.5k

doc
analiza tekstu kultury - FP I 12:49 02/26/2021139.5k

docx
dialektologia - FP I 12:51 02/26/202124.5k

docx
dydaktyka j. polskiego - FP I 21:39 03/01/2021193.4k

docx
dysleksja - FP I 12:56 02/26/202121k

doc
edycja tekstów rękopiśmiennych - FP I 13:00 02/26/2021123k

docx
elementy grafoterapii - FP I 13:06 02/26/202128.6k

doc
elementy ortodoncji - FP I 13:08 02/26/2021146.5k

doc
foniatria i audiologia - FP I 13:10 02/26/2021147k

docx
formy wypowiedzi w praktyce językowej - FP I 13:23 02/26/202122k

docx
historia książki i druku - FP I 13:54 02/26/202129.5k

docx
historycznojęzykowa analiza tekstów literackich - FP I 14:01 02/26/202124.2k

doc
informatyka dla logopedów -FP I 12:36 01/30/2021110k

doc
język obcy poziom B2 - FP I 18:35 01/30/2021159k

doc
język łaciński - FP I 14:39 02/26/2021141.5k

doc
kognitywizm - FP I 14:51 02/26/2021147k

docx
komputerowa redakcja tekstu (skład i łamanie) - FP I 15:03 02/26/202127.3k

docx
komunikacja językowa - FP I 09:08 03/01/202128.8k

docx
konwersatorium obcojęzyczne - FP I 09:49 03/01/202132.5k

doc
książka artystyczna - FP I 09:52 03/01/2021139k

docx
kultura języka - FP I 10:02 03/01/202130.2k

doc
literatura dla dzieci i młodzieży - FP I 10:11 03/01/2021124k

docx
literatura popularna - FP I 10:25 03/01/202133.1k

doc
literatura powszechna - FP I 10:31 03/01/2021148k

doc
metody pracy logopedy - FP I 10:46 03/01/2021158k

docx
metody pracy z uczniem ze SPE - FP I 10:56 03/01/202130.2k

doc
metody wspierające proces uczenia się - FP I 10:06 01/29/2021133k

doc
nauki pomocnicze filologii polskiej - FP I 11:01 03/01/2021150k

doc
niedosłuch z metodyką postępowania terapeutycznego - FP I 11:15 03/01/2021159k

docx
ochrona własnosci przemysłowej i prawa autorskiego - FP I 11:21 03/01/202120.2k

doc
podstawy lingwistyki tekstu - FP I 11:33 03/01/2021126.5k

doc
podstawy neurodydaktyki... - FP I 11:35 03/01/202197k

doc
podstawy tekstologii i edytorstwa naukowego - FP I 11:35 03/01/2021154k

doc
polska literatura współczesna - FP I 11:07 03/01/2021166.5k

docx
praktyczna stylistyka - FP I 11:03 03/01/202130.9k

docx
praktyka logopedyczna - FP I 10:58 03/01/202127.9k

docx
praktyka zawodowa ... (ciągła) - FP I 21:40 03/01/202140.5k

docx
praktyka zawodowa ... (śródroczna) - FP I 21:41 03/01/202138k

doc
praktyki zawodowe w wydawnictwie lub redakcji - FP I 10:51 03/01/2021133.5k

doc
prawo autorskie, prasowe i wydawnicze - FP I 13:36 01/30/2021124k

doc
projektowanie graficzne - FP I 10:21 03/01/2021112.5k

doc
przedsiębiorczość z elementami coachingu - FP I 11:08 03/01/2021130k

doc
psychopatologia wieku dzieciecego...- FP I 09:51 03/01/2021124.5k

docx
redakcja językowa tekstu - FP I 20:16 01/29/202137.6k

doc
redakcja merytoryczna - FP I 09:28 03/01/2021162.5k

doc
redakcja techniczna - FP I 09:21 03/01/2021142.5k

docx
rozwój mowy dziecka - FP I 15:00 02/26/202124.9k

doc
seminarium licencjackie - FP I 14:38 01/30/2021130.5k

doc
techniki informacyjno-komunikacyjne - FPI 11:30 03/01/2021126.5k

doc
teoria literatury - FP I 14:43 02/26/2021139.5k

docx
trudności w nauce czytania i pisania - FP I 14:37 02/26/202126.7k

doc
warsztat copywritera - FP I 22:36 01/29/2021119k

docx
wczesna nauka czytania - FP I 13:41 02/26/202125k

doc
wiedza o filmie - FP I 13:35 02/26/2021129.5k

doc
wiedza o kulturze - FP I 11:03 01/29/2021133.5k

doc
wiedza o teatrze - FP I 13:32 02/26/2021137.5k

docx
współczesne teorie edytorstwa - FP I 13:23 02/26/202123.1k

doc
wstęp do językoznawstwa - FP I 13:14 02/26/2021141.5k

doc
wstęp do zaburzeń w komunikacji - FP I 13:10 02/26/2021148.5k

docx
zaburzenia komunikacji i mowy - FP I 18:44 01/30/202124k

doc
zabytki książki rękopiśmiennej i drukowanej (wybór zagadnień) - FP I 13:00 02/26/2021155k

doc
zagadnienia pisowni polskiej i interpunkcji - FP I 12:41 02/26/2021162.5k

doc
zarys historii polskiego edytorstwa naukowego- FP I 12:30 02/26/2021146k

docx
~$aktyka zawodowa ... (śródroczna) - FP I 14:22 01/30/20211k