Krótka charakterystyka kursów

Informacja o kursach

Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju mowy dziecka

- Zapoznasz się z etapami rozwoju psychoruchowego dziecka, technikami karmienia i połykania, symptomami dysfagii, odruchami orofacjalnymi u dziecka w 1 r. życia, pediatryczno-logopedyczną oceną noworodka i dziecka do 7. roku życia.

- Nauczysz się stosować w praktyce kwestionariusze rozwoju dziecka i rozwijać umiejętność programowania terapii logopedycznej u dzieci.

- Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

 

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

 

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

 

- Nauczysz się rozpoznawać przyczyny i objawy mowy bezdźwięcznej.

- Poznasz zaburzenia przetwarzania słuchowego.

- Zdobędziesz umiejętność autorskiej diagnozy, oceny oraz planowania holistycznej terapii logopedycznej dziecka, u którego stwierdzono mowę bezdźwięczną.

- Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Warsztaty komunikacji językowej

- Weźmiesz udział w tandemowych warsztatach językowych (student polski i obcokrajowiec), w czasie których poszerzysz wiedzę o problemach kultury współczesnej oraz edukacji międzykulturowej.

- Rozwiniesz umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

- Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

 

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

 

Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako

przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych

 

- Zapoznasz się z metodą projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

- Poznasz sposoby ewaluacji pracy metodą projektu. (Dowiesz się, jak prezentować efekty pracy metodą projektu oraz jak oceniać prezentację).

- Nauczysz się, jak kształcić pożądane umiejętności i kompetencje u Twoich przyszłych uczniów

- Jako przyszły nauczyciel dowiesz się, jak podnieść efektywność nauczania

 

- Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

- Nie czekaj, zapisz się już dziś!

 

 

 

 

Biblioterapia w dydaktyce szkolnej

 

- Poznasz terapeutyczny potencjał literatury.

- Zdobędziesz wiedzę o warsztacie pracy biblioterapeuty.

- Nauczysz się pisać programy biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dorosłych i seniorów

- Dowiesz się, jak za pomocą biblioterapii przeciwdziałać uzależnieniom, agresji, złości w Twojej przyszłej pracy oraz jak pracować z dziećmi chorymi i niedostosowanymi.

- Poznasz bajkoterapię (bajka relaksacyjna, bajka terapeutyczna, bajka logopedyczna).

- Będziesz mieć niepowtarzalną okazję napisania autorskiego programu biblioterapeutycznego.

 

Kurs trwa 40 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (biblioterapeuta)

 

- Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

- Nie czekaj, zapisz się już dziś!

 

 

Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej

 

- Dowiesz się, czym jest coaching i tutoring

- Poznasz etapy procesu coachingowego i tutorskiego oraz strukturę sesji coachingowej i tutorskiej

- Osobiście przetestujesz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu i tutoringu

- Dzięki zdobytym umiejętnościom zdecydujesz, jak dalej rozwijać własny potencjał oraz jak wzmacniać zasoby Twoich przyszłych uczniów.

 

Kurs trwa 30 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (certyfikowany tutor i coach)

- Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

- Nie czekaj, zapisz się już dziś!<< Powrót

Skip to content