Pisownia wyrażeń typu “długodziałające nawozy “, “nawóz szybkodziałający”, “nawóz wolnodziałający”

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące pisowni wyrażeń typu "długodziałające nawozy ", "nawóz szybkodziałający", "nawóz wolnodziałający". Opracowania zalecają pisownię rozdzielną:

http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/dlugo-dzialajace-i-krotko-dzialajace;5515.html
Łączna jest dopuszczalna, gdy "wyrażenia wskazujące na trwałą, a nie doraźną właściwość obiektu". Moje pytanie dotyczy tego, czy szybko/wolnodziałający w wypadku np. nawozu to jego trwała czy doraźna cecha? W Internecie można się spotkać z różną pisownią (np. http://www.grower-solutions.pl/nawozy-szkolkarskie/16-multigro-18-6-184-25kg-otoczkowany-nawoz-wolnodzialajacy.html, http://www.farma-malecki.pl/index.php?p1283,multicote-4m-15-7-15-2-25kg-haifa-otoczkowany-nawoz-wolnodzialajacy-coated-slow-acting-fertilizer mają pisownię łączną, ale jeszcze więcej przykładów można znaleźć na pisownię rozłączną, więc to o niczym nie świadczy. Ale w czasopismach naukowych, które przeszły przez etap redakcji językowej, z reguły mamy pisownię rozłącznę.
Moim zdaniem, jeżeli jak w tym fragmencie: 
"azot (podstawowy składnik decydujący o wzroście) w dwóch formach, a mianowicie wolnodziałającej (wiązanej w glebie) oraz szybkodziałającej (słabiej wiązanej w glebie)" (za: http://www.fungichem.pl/azofoska-granulowana-3-kg.html)
wolnodziałający ma znaczenie 'nawóz z azotem wiązanym w glebie', a szybkodziałający 'nawóz z azotem słabo wiązanym w glebie', można chyba mówić o scaleniu się składników wyrażenia i nowym terminie, a nie tylko o wyrażeniu przysłówek+imiesłów.
Jakie jest stanowisko Poradni w tej sprawie?

Pozdrawiam, Michał Łuczyński

Odpowiedź:

Można bez problemu uzasadnić pisownię łączną tego typu wyrazów. Są one silniej zespolone, niż przykłady z Poradni PWN, to w zasadzie cechy tych nawozów. Jednak należy zauważyć, że można by też bronić pisowni rozdzielnej. Decyduje tu zwyczaj, przemawiający raczej za pisownią łączną. Wahania jednak istnieją, a jednoznacznego rozwiązania raczej się nie da sformułować. Więcej tego typu przykładów znajduje się na stronie naszej poradni:

https://ifp.ujk.edu.pl/index.php/poradnia-jezykowa/14-poradnia-jezykowa/931-zimnotloczony-czy-zimno-tloczony
https://ifp.ujk.edu.pl/index.php/poradnia-jezykowa/14-poradnia-jezykowa/839-deska-wolno-opadajaca-czy-wolnoopadajaca
Z wyrazami poważania
Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content