Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr. Przemysława Znojka

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 10.06.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgra Przemysława Znojka

Problematyka mniejszości narodowo-etnicznych w prozie czeskiej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

 

Promotor:

  • Dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg – Uniwersytet Rzeszowski
  • Dr hab. Klaudia Koczur-Lejk prof. US – Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. Andrzej Borkowski prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_przemyslaw_znojek.html

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

--------------------------------------------------

https://zoom.us/j/93444978194

Identyfikator spotkania: 934 4497 8194

-------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  1. przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  2. kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

 

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25- 406 Kielce<< Powrót

Skip to content