Karty przedmiotów: Filologia Polska II stopień


Karty przedmiotów
(Kierunek: Filologia Polska - studia II stopnia)


Typ plikuPlikData modyfikacjiRozmiar pliku

Ścieżka
karty pedagogiczne    

doc
Internet i media społecznościowe - FP II 11:00 02/25/2021134k

doc
analiza tekstu wizualnego - FP II 10:10 02/24/2021119k

doc
analiza wybranych tekstów kultury - FP II 10:14 02/24/2021137.5k

doc
biblioterapia - FP II 10:21 02/24/2021138.5k

doc
coaching przedsiębiorczości i marki osobistej - FP II 09:29 02/26/2021164k

doc
copywriting - FP II 10:29 02/24/2021139.5k

doc
czytanie kierunkowane - FP II 10:43 02/24/2021121k

docx
dydaktyka j. polskiego - FP II 21:25 03/01/2021170.9k

doc
film współczesny i sztuki audiowizualne - FP II 09:39 02/26/2021122.5k

doc
historia języka polskiego - FP II 10:55 02/24/2021161.5k

docx
język obcy - FP II 11:02 02/24/202131k

doc
kierowanie i zarządzanie zespołem - FP II 09:36 02/26/2021131k

doc
konteksty sztuki współczesnej - FP II 11:37 02/24/2021154.5k

docx
konwersatorium językoznawcze - FP II 09:40 02/26/202128.2k

doc
konwersatorium kulturoznawcze - FP II 09:13 03/01/2021140k

doc
konwersatorium literaturoznawcze - FP II 09:31 02/26/2021134k

doc
korespondencja sztuk w kulturze - FP II 11:56 02/24/2021147.5k

docx
kreatywne pisanie - FP II 11:58 02/24/202124.2k

doc
kultura języka polskiego - FP II rok II stopień 09:40 02/26/2021151.5k

docx
kultura w regionie - FP II 09:06 02/25/2021201.2k

docx
literatura niefikcjonalna - FP II 10:17 03/01/202135.1k

doc
literatura polska wobec literatur europejskich - FP II 09:46 02/26/2021148k

doc
metodologia badań językoznawczych - FP II 09:44 02/26/2021169k

doc
metodologia badań literackich - FP II 10:20 02/25/2021105k

doc
młodomowa w perspektywie społeczno-kulturowej - FP II 09:51 02/26/2021156k

docx
najnowsza literatura polska - FP II 10:38 02/26/202126.7k

doc
negocjacje - FP II 11:57 02/25/202198k

docx
neurodydaktyka - FP II 12:02 02/25/202128.9k

doc
nowatorskie formy wspomagające proces dydaktyczny - FP II (2) 12:04 02/25/2021138.5k

doc
nowe media, e-learning - FP II 12:05 02/25/2021139.5k

doc
ocenianie kształtujące - FP II 10:01 02/26/2021151.5k

doc
podstawy zarządzania projektem finansowym - FP II 10:40 02/26/2021119.5k

doc
praktyka w instytucjach kultury - FP II 12:45 02/25/2021130k

docx
praktyka zawodowa ... (ciągła) - FP II 21:27 03/01/202139k

docx
praktyka zawodowa ... (śródroczna) - FP II 21:30 03/01/202139k

doc
projekty edukacyjno-badawcze w szkole ponadpodstawowej - FP II 10:39 02/26/2021158k

doc
regionalne odmiany polszczyzny - FP II 10:18 02/26/2021109k

doc
seminarium magisterskie - FP II 10:21 02/26/2021160.5k

docx
specjalne potrzeby edukacyjne - FP II 12:49 11/23/202029.7k

doc
strategie promocji instytucji kultury - FP II 11:08 02/26/2021154.5k

doc
strategie zarządzania instytucjami kultury - FP II 11:12 02/26/2021111.5k

doc
teatr współczesny i sztuki widowiskowe - FP II 11:14 02/26/2021150.5k

doc
teoria tekstu w perspektywie antropologicznej - FP II 11:15 02/26/2021159k

docx
translatorium, warsztaty obcojęzyczne - FP II 11:19 02/26/202126.1k

docx
warsztaty rejestracji audiowizualnej - FP II 11:22 02/26/202132.2k

doc
współczesna literatura na świecie - FP II 11:24 02/26/2021145k

docx
współczesna polszczyzna - FP II 11:28 02/26/202124.4k

docx
współczesne źródła informacji - FP II 11:30 02/26/202124.7k