Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr Katarzyny Chrzęszczyk

Ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz  Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 20.01.2020 r. o godz. 11:30 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 117  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

Mgr Katarzyny Chrzęszczyk

Adam Mickiewicz w dziewiętnastowiecznych tekstach bibliograficzno-wspomnieniowych

 

Promotor:

Dr hab. Anna Kurska - emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

Dr hab. Marta Zielińska - Instytut Badań Literackich PAN
Dr hab. Marek Stanisz  - Uniwersytet Rzeszowski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/przewody_doktorskie_wydzial_humanistyczny.html<< Powrót

Skip to content