Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej – mgr Kalina Łabuz-Bębas

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 29.11.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Kaliny Łabuz-Bębas

pt.: Konstruowanie reprezentacji społecznych dysleksji we współczesnej sferze publicznej

 

Promotor:

 • prof. dr hab. Piotr Zbróg
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • dr hab.  Jolanta Ignatowicz-Skowrońska prof. US
  Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jarosław Liberek prof. UAM
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kalina_labuz-bebas.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83357322699?pwd=azlsL3IvMTlxR3NTTTFJb3pZT3JqZz09

Meeting ID: 833 5732 2699
Passcode: obrona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

 

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

 

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

 

     Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

 

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25-  406 Kielce<< Powrót

Skip to content